Từ 16/02/2016 người môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề

Chuyên mục: Tin tức 137 0

Thông tư số 11/2015/TT-BXD của Bộ Xây Dựng có nội dung quy định đối với nghề môi giới bất động sản, cụ thể từ 16/02/2016 người môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề. Thông tư cũng hướng dẫn về thủ tục dự thi sát hạch, bồi dưỡng và nhận chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản.

Từ 16/02/2016 người môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề
Hình ảnh: Từ 16/02/2016 người môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề

Theo nội dung thông tư, các đối tượng điều chỉnh là: sàn giao dịch bất động sản, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản; các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc cung cấp chứng chỉ, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản và điều hành sàn giao dịch bất động sản; các cá nhân, tổ chức hành nghề môi giới bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Thông tư cũng nêu rõ về nội dung thi cấp chứng chỉ như sau: Người dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ bắt buộc phải thi các nội dung về kiến thức chuyên môn (quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản, giải quyết tình huống thực tế, tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản), kiến thức cơ sở (pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản, phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản, đầu tư bất động sản, thị trường bất động sản).

Điều kiện dự thi: thí sinh dự thi phải tốt nghiệp từ THPT trở lên, đã nộp kinh phí dự thi và hồ sơ đăng ký dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi theo đúng quy định, không đang trong tình trạng truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù.

Những thí sinh chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở (không phải thi phần kiến thức chuyên môn) là những trường hợp xin cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn và những thí sinh có chứng chỉ môi giới bất động sản do nước ngoài cấp còn hiệu lực.

Bên cạnh đó, thông tư cũng hướng dẫn: người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản mới được quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Chứng chỉ có thời hạn là 5 năm kể từ ngày được cấp và có giá trị sử dụng trên phạm vi cả nước.

Theo: Dân trí

Những bài viết liên quan

Thêm bình luận