cướp chén cơm

Thủ đoạn rình rập cướp chén cơm người khác của cò đất
Tin tức 30 0
30 0

Thủ đoạn rình rập cướp chén cơm người khác của cò đất

Đức Minh, môi giới bán căn hộ tại Quận 2, ấm ức kể: “Lương tháng có 3 triệu, đổ gần 2 triệu chạy quảng cáo facebook, khó khăn lắm mới có khách mà suốt ngày bị bọn nó canh me cướp mất. Cảm giác ức chế giống như có đứa đạp đổ chén cơm mình đang ăn vậy”

Tagged: , , ,