chứng chỉ

Từ 16/02/2016 người môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề
Tin tức 137 0
137 0

Từ 16/02/2016 người môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề

Thông tư số 11/2015/TT-BXD của Bộ Xây Dựng có nội dung quy định đối với nghề môi giới bất động sản, cụ thể từ 16/02/2016 người môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề. Thông tư cũng hướng dẫn về thủ tục dự thi sát hạch, bồi dưỡng và nhận chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản.

Tagged: , ,